Om oss

- BootCompany.se är ett grossistföretag. Vi marknadsför och säljer Grub's skor och stövlar.

  • Vår idé är att förse markanden med varma, funktionella och bekväma stövlar av högsta kvalité.
  • Vi samarbetar med företag som inom vår policy och målsättning motsvarar våra krav på kvalité och tillförlitlighet.
  • Våra slutkunder är alla som behöver stövlar i arbete eller på fritiden.

Policy

BootCompany Norden har som policy att upprätthålla högsta etiska standard och självklart följer vi alla gällande lagar och regler. Vi fullgör våra åtaganden och agerar med full integritet inom dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Krav och ansvar som vi även ställer på våra leverantörer. Vår verksamhet ska präglas av öppenhet gentemot våra intressenter. Vår Uppförandekod följer principerna i ISO 26000:2010.

Övergripande mål

Som övergripande kvalitets- och miljömål har vi som målsättning att: Minska miljöbelastning av transporter Erbjuda våra kunder produkter med lägre miljöpåverkan och därmed underlätta för kunderna. Minska miljöbelastningen av avfall.


 

 

Per Skaar

Kontor

Per Skaar 
Box 90147 
120 21 Stockholm

Tel: 08-39 00 20 
info@bootcompany.se

Åke Persson Graae

Kontor och lager

Åke Persson Graae
Råstorp, Träloravägen 8 
285 93 Markaryd

Tel: 0433-57 03 00 
info@bootcompany.se

Producerad av InternetEx