Kvinna går i skogen

Gummistövlar – fakta om tillverkning och miljöpåverkan

Val av stövlar görs efter den kvalité som passar arbetssituationen, men hur påverkar ämnena i stövlarna miljön? Vad händer vid tillverkning och hur ser miljökonsekvenserna ut? Här redogör vi för vad som händer vid tillverkning och miljökonsekvenserna för de olika ämnena.

Våra gummistövlar finns i fyra olika kvalitéer:

  • Polyvinylklorid (PVC) - Mavinsa
  • Polyuretan (PU) - Techno
  • Etylenvinylacetat (EVA) – Crosslander
  • Neopren/naturgummi - Grub’s

Stövlar i PVC – Mavinsa Kemskydd

PVC-stövlar används ofta vid rengöring, sanering, jordbruk och som skydd i farliga kemiska miljöer. PVC klarar de flesta kemikalier och ger ett bra skydd mot t.ex. oljor, kolväten, slaktavfall, urinämnen, fetter samt rengöringsprodukter som t.ex. blekmedel, ammoniak. PVC stövlar är som regel inte värmeisolerande. Vid kyla uppstår ofta kondens och i kyla kan de upplevas som stela och kalla. En tjockare sportsocka, gärna i ull, som leder bort fukt och överflödig värme från foten ökar bekvämligheten.

Tillverkning

Metoden att tillverka PVC stövlar är enkel. Stövlarna formsprutas i två moment i formverktyg och får ett foder, oftast i nylon. Skyddsstövlar i PVC testas enligt EU-norm EN ISO 20345- 2011 med tillhörande kemskydd EN 13832-3:2006.

Miljö

PVC-stövlar, tillverkas av vinylklorid, eller vinyl som plasten också kallas. Plasten klassas vid tillverkning som en farlig kemikalie. Men till skillnad mot stövlar i PU (polyuretan) kan PVC återvinnas, vilket över tid ger miljömässiga fördelar gentemot PU. Materialåtervinning rekommenderas i första hand, energiåtervinning i andra och deponi i sista hand.

Stövlar i polyuretan (PU) – Techno - Allround

Polyuretan är en av de mest förekommande plasterna och det vanligaste materialet i stövlar. Plasten är värmebeständig och har goda egenskaper mot nötning och kemikalier. För att förändra stövlarnas egenskaper görs olika inblandningar i plasten för att t.ex. förbättra värmeisoleringen. Testvärdena från laboratorierna är oftast betydligt bättre än vid praktisk användning och vid minusgrader kan PU-stövlar bli stela och hårda. PU absorberar även vatten (hydrofila) vilket gör materialet mer känsligt i kyla och det finns även risk för växt av vissa bakterier i plasten.

Tillverkning

Tillverkningsmetoden är formsprutning i två moment och stövlarna har oftast ett ventilerande innerfoder i nylon. Skyddsstövlar i PU testas enligt EU-norm EN ISO 20345- 2011.

Miljö

Vid tillverkning används isocyanater som är misstänkt cancerframkallande och har skadliga effekter på miljön i såväl luft som vatten. Framställningen av PU hos de stora tillverkarna sker dock under kontrollerade former. Men PU kan inte återvinnas och vid destruktion/förbränning frigörs isocyanaterna som påverkar kretsloppet.

Etylenvinylacetat (EVA) – Crosslander Nordic

EVA är en s.k. etylen-vinylacetat-sampolymer. EVA är lätt och gummimjukt även vid mycket låga temperaturer och har mycket god motståndskraft mot kemikalier. Stövlar i EVA är mjuka och lätta och därför mycket bekväma att gå i. Tack vare att plasten innehåller luft håller materialet foten varm även vid sträng kyla. Skyddsstövlar i EVA lämpar sig för bygg, VA-, lantbruk, sanering, underhåll etc.

Tillverkning

Tillverkningsmetoden är formsprutning i ett moment och stövlarna har oftast ett löst ventilerande innerfoder (socka). Skyddsstövlar i EVA testas enligt EU-norm EN ISO 20345- 2011.

Miljö

EVA är en flexibel och nästan gummimjuk plast utan mjukgörande tillsatsämnen. Plasten klarar låga temperaturer (ned till -70 °C) och den har god motståndskraft mot andra kemikalier. Den är helt ofarlig och används bl.a. till nappar och skyddshandskar. Plasten avger inga giftiga gaser eller ämnen vid vare sig tillverkning eller destruktion. Stövlar i EVA (Nordic) med en återvinningsbar innersocka ger minsta miljöpåverkan.

Stövlar i naturgummi/neopren – Grub’s

Stövlar med materiel i neopren och naturgummi som Grub’s har en mer komplex uppbyggnad än övriga stövlar. De är utvecklade för att ge högsta komfort och skydd speciellt vid blött och kallt väder. Stövlar i neopren och naturgummi är de mest bekväma. Fodret och sulan formar sig kring foten och isolerar mot kyla och ojämna underlag. Skaften är vikbara vilket underlättar när man tar dem på och av. Tjockare socka för extra värme behövs som regel inte. Neoprenstövlar är utmärkta för långa arbetspass och de ger ett mycket bra allround skydd för arbetsplatser inom bygg-, väg, service och underhåll.

Tillverkning

Tillverkningsmetoden är komplicerad med vulkaninsering av gummi, olika lager av foder och isolering. Sulorna är specialdesignade för att ge maximalt stöd och säkerhet. Skyddsstövlarna är testade enligt EU-norm EN ISO 20345- 2011.

Miljö

Naturgummi (latex) kräver vid vulkanisering inblandning av stabilisatorer (främst svavel) för att fungera. Stabilisatorerna är lätta att kontrollera vid tillverkning och tillverkningen anses inte miljöfarlig. Foder och skaft i neopren ger dock större miljöpåverkan. Neopren framställs i en komplicerad process med kol, väte och klor och vissa gaser är hälsofarliga vid tillverkning och destruktion. När neopren efter tillverkning stabiliserat sig, är den ofarlig och är godkänd för användning i bl.a. matförpackningar.

Läs mer om:

Är naturgummi bra för naturen? »
Är min stövel en miljöbov? »

Producerad av Webwise